Zaslúžite si to najlepšie

Svoje exkluzívne postavenie na trhu si budujeme prvotriednym servisom a službami, transparentnými vzťahmi so zákazníkmi a partnermi, moderným a profesionálnym prístupom a využívaním najnovších technológií. S FGI Real estate&Investment nájdete svoj domov, svoju budúcnosť, dlhodobú investíciu a záruku kvalitného života. S nami máte šancu nájsť odpovede na svoje otázky vo svete nehnuteľností.

Prečo riešiť nehnuteľnosti
s našou kanceláriou?

sme otvorení, úprimní a vždy nájdeme spôsob ako úspešne splniť každú požiadavku klienta

ctíme férovosť, čestnosť a pravidlá obchodu

náš team je malý okruh profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami v obchodnom biznise

referencie, úspech a meno spoločnosti sú pre nás viac ako rýchly zárobok, ktorému dnes podľahli mnohí z konkurencie

využívame nové trendy v predajne stratégií spojené s inovatívnymi procesmi v realitných činnostiach

sme odvážni a odhodlaní nielen plniť individuálne potreby, ale prekonávať Vaše očakávania

rozhodli sme sa prekročiť hranice našej krajiny a zamerať sa aj na medzinárodný obchod, ktorý je na našom trhu stále v minimálnom zastúpení

Spolupracujte a využite služby FGI Real Estate&Investment

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.